Status: M Centar

INTERNETSKI TEČAJ

dostupan, vremenski prilagodljiv i zanimljiv alat za unaprjeđenje vještina i znanja u preventivnom djelovanju

2012. godine Status M je proveo mjesec dana u Sjedinjenim Američkim državama, u Washingtonu, na studijskoj viziti organizacije međunarodnog karaktera (Promundo International) koje ima iskustva u provedbi tečaja e-učenja u Južnoj Americi (Meksiko i Brazil). Od tada do kraja 2013. godine, naš tim intenzivno radi na kreiranju „ najboljeg do sad“ internetskog tečaja.

Inovativni pristup

Pregled

ONLINE @

RADI NA

  • svim modernim internetskim pretraživačima
  • tablet računalima
  • pametnim telefonima

 

Na temelju izuzetno pozitivnih iskustava u provedbi pripremnih edukacija za provođenje metodologije programa Inicijativa mladića, odlučili smo se, uz podršku donatora, međunarodne organizacije CARE International-a i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, dodatno unaprijediti naš pristup, koristeći suvremene pristupe učenju.

TEHNIČKE OSOBITOSTI TEČAJA

Internetski tečaj kreiran je na platformi Docebo, već izgrađenom programskom rješenju za online tutorstvo. Putem projekta MZOS osigurana su sredstva za pilot provedbu internetskog tečaja, u kojoj smo zajedno s 15 stručnih suradnika Agencije za odgoj i obrazovanje, nastavnika/ica, pedagoga/inja, psihologa/inja te ostalih suradnika/ica partnerskih škola testirali korištenje internetskog tečaja.

Polaznicima i polaznicama tečaja Internetski portal M-centar, u sklopu kojeg je Internetski tečaj “Inicijativa mladića“ dostupan, osigurao je tri osobe koje prate napredak grupe i stoje im na raspolaganju u toku pohađanja tečaja.

Tečaj je sastavljen od 4 poglavlja , što podrazumijeva da polaznici/ice završe sve elemente jednog poglavlja da bi mogli pristupiti sljedećem poglavlju. Ukupno trajanje tečaja je mjesec dana.

Polaznici/ice se na tečaj mogu registrirati slanjem upita na službenu mail adresu, slijedom čega im kreiramo račun na platformi tečaja te dostavljamo podatke za prijavu i upute vezane uz prolaženje tečaja.

 

Docebo

CILJEVI IZRADE TEČAJA

  • Kreirati moderan alat za izgradnju kapaciteta za rad s mladim muškarcima na prevenciji nasilja koji je inovacija na međunarodnoj razini
  • Omogućiti djelatnicima/icama škola i ostalih institucija koje rade s mladima, dostupan, vremenski prilagodljiv i zanimljiv alat za unaprjeđenje vještina i znanja u preventivnom djelovanju
  • Kreirati alat za dodatno usavršavanje o preventivnom radu s mladićima te specifičnostima istoga, korištenjem neformalne edukacije i pozitivnog pristupa razvoju mladih
  • Odgovoriti na potrebe institucija s kojima smo surađivali u daljnjoj podršci u preventivnim aktivnostima

 

 

Detalji tečaja

Elementi i sastavnice

  • POGLAVLJA
  • SADRŽAJ TEČAJA

Svako od 4 poglavlja (Zašto raditi s mladićima, Priručnik M, Razum i osjećaji, Od nasilja do mirnog suživota) sastoji se od:

OBAVEZNE LITERATURE I PREZENTACIJA

Riječ je o literaturi vezanoj uz temu poglavlja, temeljenoj na Priručniku M.

EDUKATIVNIH FILMOVA

Svako poglavlje sadrži najmanje 2 filma u trajanju od 15 minuta kroz koje demonstriramo korištenje preventivne metodologije.

FORUMA

Putem online tutorstva, potiče se rasprava te se zadaju teme vezane uz poglavlje, kako bi polaznici/polaznice dali osobne osvrte na građu i proces. također, zahtjev svakog od poglavlja je i predaja eseja vezanog uz temu na forum, a isti služe kao tema za raspravu i način vrednovanja shvaćanja osnovnih poruka poglavlja.

KVIZA

Na kraju svakog poglavlja polaznici ispunjavaju kratki upitnik potreban da bi se zaključilo poglavlje.

DODATNI MATERIJALI

Polaznicima/polaznicama su dostupni materijali vezani uz temu, koje mogu koristiti u svom budućem radu, a služe i kao dodatna građa za pripremu eseja.

Daljnje rasprave dostupne su i na forumu M-Centra

Tečaj se sastoji od 4 poglavlja (Zašto raditi s mladićima, Priručnik M, Razum i osjećaji, Od nasilja do mirnog suživota), koje predstavljaju povezanu cjelinu.

1.Zašto raditi s mladićima

U ovom poglavlju ističemo specifičnosti i mogućnosti koje predstavlja rad s mladim muškarcima.

2.Priručnik M

Kroz ovu cjelinu objašnjava se način korištenja Priručnika M kroz stavljanje naglaska na pozitivan pristup razvoju mladih i neformalnu edukaciju.

3.Razum i osjećaji

Ovo poglavlje usmjereno je na rad na izgradnji životnih vještina kod mladih muškaraca.

4.Od nasilja do mirnog suživota

U ovom poglavlju daju se praktične vještine i primjeri kako raditi na prevenciji nasilja s mladim muškarcima.

PO ZAVRŠETKU TEČAJA

Ispunjenjem svih zahtjeva tečaja, polaznici/polaznice dobivaju ceritifkat kojim se potvrđuje da su prošli tečaj.

Po završetku tečaja, korisnici/korisnice uvijek imaju pristup svim materijalima tečaja, ali također i pristup forumu za povezivanje s pripadnicima/pripadnicama svoje grupe, kao i budućih grupa polaznika/polaznica tečaja.

 

Loading...